Dron umożliwia nam przeglądy z powietrza, inspekcje z drona

Inspekcje z drona

Inspekcje z drona obrazują stan infrastruktury technicznej na zdjęciach cyfrowych w wysokiej rozdzielczości. Dzięki bezzałogowym statkom powietrznym wykonywanie przeglądów technicznych w miejscach trudno dostępnych i niebezpiecznych nigdy nie było tak proste.

Inspekcje z drona

Zdjęcia wykonujemy dronem Inspire 1 Pro, dostarczonego od lidera rynku dronów firmy DJI. Aparat wyposażony jest w matrycę Micro 4/3, która umożliwia robienie zdjęć w rozdzielczości 16 mpx. Dzięki wymiennej optyce możemy montować do kamery obiektywy o zmiennej ogniskowej, dające trzykrotne powiększenie optyczne. Dzięki dedykowanj aplikacji  DJI, możemy również stosować powiększenie cyfrowe. Takie rozwiązanie daje podgląd wysoce uszczegółowiony.

Inspekcje farm wiatrowych

Wykorzystując drona w sposób bezpieczny, możemy zdiagnozować stan turbin wiatrowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu skracamy czas przeglądu filmowanego obiektu oraz zmniejszamy koszty jego wykonania.

Inspekcje budynków, dachów budynków

Bezzałogowy statek powietrzny przekazuje informacje o stanach technicznych budynków. Drony wykorzystywane są głownie do oględzin dachów budynków, jego jakości, stanu pokrycia dachowego. Dostarczają także informacji o stanie instalacji odprowadzającej wodę. Dzięki informacjom uzyskanym z takiego przeglądu można wycenić dokładnie swoją usługę, zakupić potrzebne materiały i zwiększyć zakres swoich usług.

 

Inspekcje techniczne infrastruktury

Inspekcje z drona pozwalają na zobrazowanie standu dróg, autostrad, chodników, torów. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy precyzyjnie zlecać zakres prac, a po ich wykonaniu ocenić stopień zrealizowanej usługi budowlanej.  Dzięki niskim kosztom takich usług, inspekcje można wykonywać systematycznie, a tym samym na bieżąco wykonywać naprawy, zwiększając komfort mieszkańców.

Przeglądy techniczne dronem możemy wykonywać w towarzystwie osób zamawiających usługę. Osoba to posiada podgląd  z przeprowadzanej inspekcji na zewnętrznym monitorze. Może ona podczas nalotu drona kierować zakresem oraz postępem wykonywanych prac.

Przeglądy dronem wszędzie tam gdzie jest to możliwe i nie narusza przepisów ruchu lotniczego

  • Inspekcje z wykorzystaniem dronów rzek, wałów, rowów melioracyjnych
  • Inspekcje z powietrza pól uprawnych, stanu nasadzeń
  • Przeglądy techniczne dronem kominów, masztów, wież
  • Badania techniczne z powietrza wszystkich miejsc trudno dostępnych z ziemi