precyzyjna ortofotomapa z drona, fotomapa, mapa lotnicza

Precyzyjna ortofotomapa z drona

Mapa lotnicza, ortofotomap, fotomapa to zdjęcia lotnicze wykonane z niskiego pułapu połączone np. danymi GPS w jedną całość. Dostarczana jest jako zdjęcie JPG. lub w formatach GeoTIFF/TIFF. Ortofotomapa z drona charakteryzuje się bardzo dokładnym odwzorowaniem rzeczywistych kształtów, barw oraz odległości obiektów.

Ortofotomapa z drona

Mapę lotniczą wykonujemy za pomocą bezzałogowego statku powietrznego, DJI Inspire Pro, wyposażonego w aparat fotograficzny robiący zdjęcia w rozdzielczości 16 Mpx.  W zależności od warunków przeprowadzania nalotu, a w szczególności od jego wysokości możemy uzyskać fotomapę o rozdzielczości do 1cm/px. 

dji inspire pro do wwkonania ortofotomapy z drona

 Proces tworzenia ortofotomapy składa się z następujących  etapów

 • zaplanowanie nalotu nad wybranych obszarem
 • wykonanie zdjęć niezbędnych do stworzenie ortofotomapy. Zdjęcia wykonywane są automatycznie w specjalistycznym oprogramowaniu DJI GS  PRO. Dzięki temu możemy uzyskać niezwykłą precyzję
 • obróbka zdjęć, generowanie ortofotomapy, wykonanie niezbędnych pomiarów
 • dostarczenie do klienta gotowego produktu w wybranym formacie oraz sporządzenie raportu z przeprowadzonych prac

Dokładne pomiary

Wykonanie ortofotomapy to standardowa usługa firmy Drontechnika. Na życzenie klienta możemy dokonać pomiarów długości , szerokości i pola powierzchni wybranych obszarów ortofotomapy. Wszystkie wymienione wyżej pomiary są dokonywane w płaszczyźnie 2D.

wykonywanie precyzyjnych nalotów ortofotomapa z drona

Wykorzystanie ortofotomapy z drona

Dzięki zastosowaniu bezzałogowych statków powietrznych w procesie tworzenia ortofotomapy jej lista zastosowań wydłuża się. Jedną z głównych sfer, gdzie taki rodzaj fotomapy jest wykorzystywany, jest branża budowlana. Główne zastosowania to:

 • ewidencja przebiegu wykonywania prac budowlanych
 • inwentaryzacja urządzeń
 • ocena stanu jakości infrastruktury drogowej oraz przesyłowej
 • pomiary długości, powierzchni

W administracji publicznej ortofotomapę z drona można wykorzystać w celu :

 • stworzenia prezentacji obszaru inwestycyjnego dla potencjalnych klientów
 • inwentaryzacji gruntów i budynków
 • pomocy w opracowaniu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego
 • oszacowania skutków klęsk żywiołowych

Branża rolnicza i leśnictwo wykorzystują taki rodzaj map do:

 • oszacowania stanu drzewostanu leśnego
 • kontrolowania wycinki leśnej
 • oszacowania zniszczeń spowodowanych przez dziką zwierzynę i klęski naturalne
 • kontroli jakości nasadzeń roślinnych

Wraz z rozwojem rynku usług związanych z zastosowaniem dronów, wykorzystanie ortofotomapy z pewnością będzie powiększać się. Jednym za argumentów są niskie koszty wykonania nalotu.